Рус Укр Eng

Страховий випадок

Згідно з Законом України "Про страхування":

Cтраховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:
вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування").

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування.
 


  Новини (всі новини)   Акції (всі акції)

на главную написать письмо