Рус Укр Eng

Застраховані від нещасного випадку

Страховими випадками в такому разі є смерть або травмування застрахованого внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору страхування і підтверджений документами компетентних органів (медичних закладів, правоохоронних органів).

Під нещасним випадком розуміється:
 • травма;
 • випадкове попадання в дихальні шляхи стороннього тіла;
 • утоплення;
 • тепловий удар;
 • опіки, ураження блискавкою або електричним струмом;
 • обмороження, переохолодження;
 • випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції);
 • укуси тварин, отруйних комах, змій.

До нещасних випадків НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ і не є підставою для страхової виплати настання нещасного випадку внаслідок:
 • впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання;
 • безпосереднього або опосередкованого впливу військових дій будь-якого роду, громадських заворушень та страйків;
 • будь-яких терористичних дій або будь-яких інших дій за політичними мотивами незалежно від того, брала в них участь Застрахована особа, чи ні;
 • порушення встановлених чинним законодавством України правил та норм безпеки праці;
 • вживання Застрахованою особою лікарських препаратів без призначення лікаря, самолікування або лікування особою, що не має відповідних повноважень, крім випадків, якщо застосування Застрахованою особою зазначених речовин було пов’язане з протиправними діями третіх осіб;
 • перебування Застрахованої особи у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, а також снодійних препаратів або транквілізаторів;
 • керування Застрахованою особою будь-якими засобами наземного, водного або повітряного транспорту без відповідної підготовки та посвідчення на право керування, або передачі нею керування особі, яка не має відповідної підготовки та посвідчення або знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або під дією снодійних препаратів чи транквілізаторів;
 • самогубства, спроби самогубства Застрахованої особи, крім випадків, якщо Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;
 • навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;
 • нараження Застрахованої особи на невиправданий ризик (за винятком випадків рятування життя іншої особи);
 • вчинення Застрахованою особою умисного злочину (крім випадків необхідної оборони);
 • участі Застрахованої особи у спортивних заходах чи підготовці до них.
Захворювання (за винятком правця, сказу, менінгоенцефаліту, що передається укусами кліщів), а також смерть від захворювання і за віком НЕ є страховим випадком.


ЩО РОБИТИ?

При настанні нещасного випадку:
 • негайно повідомити компетентні органи, офіційні державні та відомчі органи, організації (службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, відомчі аварійні служби тощо);
 • протягом двох робочих днів, якщо інший термін не передбачений умовами договору страхування, сповістити Страховика про настання нещасного випадку;
 • умовами договору страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника або Застрахованої особи, або Вигодонабувача, або спадкоємців Застрахованої особи у разі настання нещасного випадку;
 • страхувальник повинен забезпечити участь Страховика у з’ясуванні причин настання та наслідків нещасного випадку.

ЯКЩО ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ЗА КОРДОНОМ

При настанні нещасного випадку або раптового захворювання: необхідно зв'язатися з службою ASSISTANCE: +38 044 207-70-13, e-mail: sk@sk-point.com

Оплата за надані страхувальнику (особі, на користь якої укладено договір страхування) послуги, пов’язані із страховим випадком, здійснюється представником страховика безпосередньо на рахунок медичного закладу, що надав ці послуги за згодою страховика.

У разі лікування, оплаченого страхувальником (особою, на користь якої укладено договір страхування), витрати, пов’язані із страховим випадком, відшкодовуються за згодою страховика безпосередньо страхувальнику (особі, на користь якої укладено договір страхування) після розгляду документів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СТРАХОВОЇ СПРАВИ:
довідка з медичного закладу (на фірмовому бланку, підписана відповідальною особою та завірена відповідною печаткою медичного закладу), що підтверджує факт настання нещасного випадку або діагноз захворювання, із зазначенням прізвища пацієнта, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг, з розбиттям їх за датами та вартістю, загальною сумою до виплати;
рецепт, виписаний лікарем, якщо у зв’язку з даним захворюванням виникла необхідність у придбанні медикаментів;
документ, що підтверджує факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, банківська квитанція із зазначеною сумою для переказу, чек тощо).
 


  Новини (всі новини)   Акції (всі акції)

на главную написать письмо